Skötselanvisningar

Eden Wood’s furumöbler

  • Skydda möblerna mot väta, uttorkning och sprickor. Behandla med Kinesisk Träolja senast en månad efter inköp. Viktigt att all överflödsolja torkas bort omedelbart. Upprepa behandlingen en gång per år eller flera gånger, beroende på användning.
  • Möbeln tvättas med jämna mellanrum med mild tvållösning, för att förhindra smuts och mikroorganismer från att bilda växtunderlag för mögelsvampar. Om möbeln har blivit svartprickig tvättas ytan med trärens eller motsvarande. Grundbehandlade möbler kan slipas med fint sandpapper.
  • Vid all ytbehandling skall möblerna vara rena och torra och att man följer färgleverantörens anvisningar.
  • Kådgenomslag kan förekomma speciellt vid höga temperaturer. Kådan avlägsnas med T-röd eller lacknafta. Har den torkat, skrapas den försiktigt bort med en kniv, utan att skada ytan.
  • Inför höst och vinter tvättas möblerna av och förvaras under tak
  • För bästa komfort och funktion skall skruvar m.m. efterspännas under säsongen.